W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.

x

O przedszkolu

Misja przedszkola

 • Wspomagać wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o jego potrzeby i możliwości
 • Zapewnić dzieciom opiekę i bezpieczeństwo
 • Kształtować w nim poczucie własnej wartości, uczyć tolerancji i patriotyzmu
 • Promować zdrowie fizyczne i psychiczne
 • Pomagać w pokonywaniu trudności oraz umożliwiać rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • Kształtować otwartość na wiedzę
 • Wyposażyć wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start w szkole
 • Kształtować właściwe postawy wobec otoczenia społecznego

Nasza wizja

 • SPORTUŚ  to przedszkole, którego ideą jest propagowanie aktywności fizycznej oraz nawyków zdrowego      stylu życia wśród najmłodszych
 • przedszkole przyjazne jest dzieciom, rodzicom, pracownikom : dziecko jest naszym podmiotem, rodzic naszym partnerem
 • w przedszkolu ,  przestrzegane są prawa dziecka i dobre relacje z wychowankami
 • przedszkole jest otwarte na indywidualne potrzeby dziecka
 • nasze oddziaływania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dziecka, rozwijają zainteresowania i predyspozycje
 • program edukacyjny oparty jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego wzbogacony o programy własne nauczycieli  zatwierdzone do realizacji
 • przedszkole posiada szeroką ofertę zajęć dodatkowych odpowiadających uzdolnieniom i zainteresowaniom dzieci
 • przedszkole rozwija aktywność fizyczną, dba o prawidłowy, wszechstronny rozwój dziecka
 • przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowanych  nauczycieli posiadających różnorodne predyspozycje ułatwiające pracę z dzieckiem
 • przedszkole posiada dobrą bazę, wyposażenie oraz lokalizację sprzyjającą bezpieczeństwu dzieci z dala od gwaru i ruchu ulicznego oraz możliwość korzystania        z pobliskich terenów sprzyjających spacerom i pobytom na świeżym powietrzu/ park im. Chopina, bulwary, błonia

Nasze mocne strony

 • jesteśmy przedszkolem bezpiecznym
 • posiadamy atrakcyjną ofertę edukacyjną  oraz bogatą ofertę zajęć dodatkowych
 • w przedszkolu panuje dobra atmosfera i klimat przedszkola
 • Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli  systematycznie doskonalących się
 • promujemy zdrowy styl życia dziecka w przedszkolu i poza nim
 • współpracujemy z placówkami rozwijającymi zainteresowania sportowe; basen, sala gimnastyczna w I LO
 • bierzemy udział w imprezach sportowych organizowanych przez inne placówki przedszkolne oraz sportowe   
 • wychowujemy dzieci uwzględniając tradycje rodzinne, regionalne i narodowe
 • kształtujemy opiekuńczą postawę wobec zwierząt  oraz ludzi słabszych oczekujących pomocy

 

Facebook